Huurvoorwaarden:
• Gedurende de huurperiode is de huurder aansprakelijk voor diefstal. Het is daarom dan ook verplicht de fiets altijd en overal op slot te zetten.
• Het totaalbedrag hierboven vermeld dient vooraf betaald te worden.
• Gedurende de huurperiode is de huurder aansprakelijk voor alle schade aan de huurfiets door welke oorzaak dan ook ontstaan. Schade aan het gehuurde wordt in rekening gebracht en dient contant te worden afgerekend.
• De huurder is verplicht het gehuurde uiterlijk op de in de huurovereenkomst vermelde datum in te leveren, tenzij de huurperiode met toestemming van de verhuurder is verlengd.
• De huurder dient de huurfiets in dezelfde staat waarin hij de huurfiets heeft ontvangen bij de verhuurder in te leveren.
• De huurder dient op de hoogte te zijn van deze voorwaarden. Degene van de groep huurders welke de afrekening doet, is verantwoordelijk voor het op de hoogte brengen van de huurvoorwaarden aan de overige leden van de groep.

Adres verhuurder:
Molenmaker Tweewielers
Witherenstraat 20
8701JJ Bolsward
0515-572863
www.molenmakertweewielers.nl

 

Sluit u scherm om weer terug te gaan naar uw reservering